Menu:
       
     Úvod    
  Provozní ád
   Psi k osvojení
 


          

           
                                                     
              

                                                                                                                                                                       

 Útulek se nachází na jihozápadním okraji msta Blanska na ul. Brnnská .o. 25a (tona autobusu MHD).  Zaízení útulku obsahuje devt prostorných kotc se zateplenými boudami + kotec karantení. V nouzových  pípadech me být umístno v jednom kotci i více ps (celý vrh  štat, snášenliví jedinci apod.). K dispozici je  také vytápný kotec. Provozovatelem útulku jsou Sluby Blansko.s.r.o.

 Odchyt ps provádí pouze MP Blansko.

 Veterinární péi zajišuje MVDr. Jií Bárta.
         


            

   
                 ..........................................................................................................................................
     
                
 

                                     
   
             Návštvní hodiny

          Návštvy pro veejnost:

  PONDELÍ - 15:00-17:00
TVRTEK- 15:00-17:00
 SOBOTA - 10:00 - 11:00

Vedoucí provozu:

Jarmila Jurová
Telefon:  737 911 605
E-mail: jarka@mayta.info

        
                            
                          

Pes je jediné stvoení na svt, které vás miluje víc ne sebe.

                                                            
                                                                      © Copyright Mayta & Potan 2008.